Passie voor Vis Passie voor Vis Passie voor Vis Passie voor Vis Passie voor Vis Passie voor Vis
nl | de | en | volg ons op facebook Passie voor Vis
Passie voor Vis Passie voor Vis Passie voor Vis Passie voor Vis Passie voor Vis
Passie voor Vis
  Passie voor Vis Passie voor Vis Passie voor Vis Passie voor Vis

Passie voor Vis
Passie voor Vis Voor Passie voor Vis is duurzaam ondernemen een standaard onderdeel van de bedrijfsvoering. In de praktijk betekent duurzaam voor Passie voor Vis de kweek van paling vanuit duurzaam gevangen glasaal. Vanuit deze glasaal groeien de vissen uit tot paling voor de consumptie en wordt een groot gedeelte opgekweekt voor het uitzetten in de natuur. Het moderne recirculatiesysteem waarmee wij werken maakt gebruik van vernieuwende en innovatieve manieren van energiebespraring en warmteterugwinning.

Voor Passie voor vis is duurzaamheid ook educatie en voorlichting aan groepen en scholen, dit vormt een belangrijk onderdeel van onze bedrijsfilosofie. Sinds enige tijd werken we nauw samen met Universiteit Leiden en is er een samenwerkingsovereenkomst het enige commerciele bedrijf in Nederland wat glasaal gaat produceren, waarbij overdracht van kennis en aanleveren van ouderdieren een belangrijk onderdeel vormen. Tevens verzorgd ons bedrijf professionele trainingen, houden we proeverijen en maken we lekkere producten voor ons restaurant en onze winkel.
Passie voor Vis Passie voor Vis Passie voor Vis Passie voor Vis is als eerste bedrijf in Nederland gecertificeerd met het Sustainable Eel Certificaat. Deze groep zet zich in voor het behoud en herstel van de paling in Europa en werkt als een keten. Dit betekent dat de visserij duurzaam moet zijn, de glasaalhandel duurzaam moet zijn, de kwekerij duurzaam moet zijn en de verwerking duurzaam moet zijn. Passie voor Vis streeft ernaar deze groep sterker te maken en zet zich in voor uitbreiding van deze groep in zowel binnen- als buitenland. Tevens is Pasie voor Vis actief lid van de stichting Dupan, die zich inzet voor behoud en herstel van paling in Nederland.

Daarnaast mag mogelijk onze paling niet duurzaam heten maar door de deelname aan uitzet programma’s brengen we (rekening houdend met overleving in kwekerij versus natuur) meer paling terug in de natuur dan normaal gesproken zou overleven. Dit betekent dus een bijdrage aan de natuur, als dat niet duurzaam is! In landen waar dit al jaren common practice is (bijvoorbeeld in Zweden), blijkt dat de uitgezette paling in hoge mate overleefd en is schieraal (uitgezet als pootvis) teruggevonden wordt in de Oresund op weg naar ...

Sustainable Eel Group Dupan
Passie voor Vis Passie voor Vis Passie voor Vis Passie voor Vis

Passie voor Vis

Passie voor Vis
Passie voor Vis
Passie voor Vis | Zeesweg 26 | 5975 PP | Sevenum | t. 06 52 093 208 | info@passievoorvis.nl | Klik hier voor de openingstijden